Presse

Presse-Anfrage

Presse-Mappe

180301_PA_Electric Spring

180327_PA_Programm Electric Spring

Timetable Electric Spring 2018

Electric Spring Logo: Qualle

Electric Spring Logo

Kuratorin Therese Terror

Gudrun von Laxenburg

Ankathie Koi

Ebow

Jugo Ürdens

Einfachso

Dacid Go8lin

Tony Renaissance

Sofie

The Devil & the Universe

Dalia Ahmed

Joja

Anna Leiser